Дата розміщення: 10.05.2024

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Вид інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Документ у форматі pdf : посилання

Документ у форматі pdf з ЕЦП : посилання

Документ у форматі xml : посилання