Дата розміщення: 15.02.2024

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Вид інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Документ у форматі pdf: посилання

Документу  форматі pdf з ЕЦП: посилання

Документ у форматі xml:  посилання