Оголошення

Дата розміщення: 23.04.2020

Назва повідомлення: Інформація про кількість голосуючих акцій станом на 16.04.2020 року

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: +3803842-70691 +3803842-71571

Електронна поштова адреса: RBeliy @ soufflet.com

Текст повідомлення:

Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 16.04.2020 р. загальна кількість простих іменних акцій становить 24 705 920, з них кількість голосуючих простих іменних акцій: 24 013 173. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Дубіна Микола Іванович