Дата розміщення: 13.06.2017

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Вид інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: +3803842-70691 +3803842-71571

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua

Текст повідомлення:

Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 27.04.2017р. (Протокол вiд 27 квiтня 2017 року №1) прийнято рiшення: Змiнити тип акцiонерного товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "Славутський солодовий завод". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД». Скорочене найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПрAT «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» ". Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 05.05.2017р

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор    Дубіна Микола Іванович