MH2.gif
JA slide show

Дата розміщення:  29.08.2012 14:07:43
Дата здійснення дії:  29.08.2012
Назва повідомлення:  Про поновлення кредитної лінії зі збільшенням ліміту фінансування на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Вид інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента


Текст повідомлення:


1. Дата прийняття рішення: Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Славутський солодовий завод” від 26.04.12 , з рішенням про укладення та пролонгацію кредитних договорів для забезпечення фінансування виробничої діяльності.
2. Дата підписання договору: кредитний договір від 21.10. 2011 року з доповненням від 20.08. 2012;
3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії :17 000 тис. Євро (еквівалент 170 503, 472 тис грн.00 коп по курсу НБУ)
5. Процентна ставка: EURIBOR 3 month +2%;
6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 21.10. 2011 по 31.08.2013;
7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку
8. Спосіб забезпечення – не забезпечений;
9. Інформація про кредитора: найменування – SOCIETE DE FINANCMENT DE LA MEUNERIE ,місцезнаходження: Quai du General Sarrail – B.P.-12 Nogent sur Seine, France. Зареєстрований в комерційному реєстрі м. Труа (Франція) за № 582143178
10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2012 року дорівнює 116 647 тис. грн.; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 28,41%.
11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.
12 Дата отримання траншу: 29.08. 2012
13. Сума одержаного траншу 1000 тис. Євро (еквівалент 10 029,616 тис. грн. 00 коп по курсу НБУ )
14. Процентна ставка EURIBOR 3 month +2% річних;
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 5,88% Загальний розмір одержаних траншів до загального розміру кредитної лінії : 17,65%
16. Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua .Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

<br />
 

Тип информації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Дата виникнення: 20.08.2012

Дата публікації: 21.08.2012 08:01:38

Найменування емітента*: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Юридична адреса*: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Керівник*: Дубіна Микола Іванович - Генеральний директор. Тел: 0384270691

E-mail*: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

1. Дата прийняття рішення: Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ “Славутський солодовий завод” від 26.04.12 , з рішенням про укладення та пролонгацію кредитних договорів для забезпечення фінансування виробничої діяльності.
2. Дата підписання договору: кредитний договір від 21.10. 2011 року з доповненням від 20.08. 2012 року про продовження терміну кредитної лінії та збільшення ліміту заборгованості;
3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії : 17 000 тис. Євро (еквівалент 167 636 388 грн. по курсу НБУ).
5. Процентна ставка: EURIBOR 3 month +2%;
6. Строк, на який укладено договір кредиту: з 21.10. 2011 по 30.08.2013;
7. Умови повернення кредиту: грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку;
8. Спосіб забезпечення – не забезпечений;
9. Інформація про кредитора: найменування – SOCIETE DE FINANCMENT DE LA MEUNERIE, місцезнаходження: Quai du General Sarrail – B.P.-12 Nogent sur Seine, France. Зареєстрований в комерційному реєстрі м. Труа (Франція) за № 582143178.
10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2012 року дорівнює 116 647 тис. грн.; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 28%.
11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.
12. Дата отримання траншу: 20.08. 2012
13. Сума одержаного траншу 2000 тис. Євро, (еквівалент 19 721 928 грн. по курсу НБУ);
14. Процентна ставка EURIBOR 3 month +2% річних;
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 11,76%;
16. Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua.

 

Дата розміщення:  10.07.2012 16:05:00
Дата здійснення дії:  10.07.2012
Термінове повідомлення:  Так
Назва повідомлення:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Вид інформації:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733
Місцезнаходження емітента:  30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43
Регіон емітента:  6810600000
Номер телефону керівника емітента:  0384270691
Електронна поштова адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Текст повідомлення:

На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 10/07/2012р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 855 329 шт., що становить 72,3 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

 

Рішенням Загаьних зборів акціонерів (протокол від 26.04.2012 р.)

Саїл Аоуні звільнений з посади члена наглядової ради.

Членом наглядової ради призначений Марк Томас на термін з 27.04.2014 р.

Місце роботи - Правління компанії ETG Soufflet з 2009 р.
Акціями не володіє.
Є представником акціонера АТ "Міжнародна компанія солодовень" Франція.

28.04.2012

 

Дата розміщення:  24.04.2012 11:35:33
Дата здійснення дії: 24.04.2012
Термінове повідомлення: Так
Назва повідомлення:  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Вид інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733
Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43
Регіон емітента: 6810600000
Номер телефону керівника емітента: 0384270691
Електронна поштова адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуТекст повідомлення: 


На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 24/04/2012р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 855 278 шт., що становить 72,2713 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

 
Сторінка 44 з 45