MH2.gif
JA slide show

Дата здійснення дії: 25.04.2014

Термінове повідомлення: Так

Назва повідомлення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Вид інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Міжміський код, телефон та факс: +380384270691 +380384271571

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua

Текст повідомлення:

На пiдставi iнформацiйної довiдки, отриманої вiд Нацiонального депозитарiю України 24/04/2014р., стало вiдомо, що збiльшиласть кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера АТ "Мiжнародна Компанiя Солодовень" (Францiя 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 909 084 шт., що становить 72,489 %. Кiлькiсть акцiй належних iншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкцiї i розвитку (Великобританiя) не змiнилась i становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

 

Транш: перший, інший транш, останній

Дата розміщення: 27.03.2014

Дата здійснення дії: 25.03.2014

Термінове повідомлення: Ні

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Вид інформації: Відомості про кредитну лінію, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6823984001

Телефон керівника емітента: +3803842-70691

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Текст повідомлення:

1. Дата прийняття рішення: Протокол №5 засідання Наглядової ради ПАТ «Славутський солодовий завод» від 05.07.2011, з рішення про підписання кредитного договору для забезпечення виробничої діяльності.

2. Дата підписання договору: кредитний договір від 07.07. 2011 року з доповненнями №1 від 20.06.2012, №2 від 20.07.2012, №3 від 31.08.2012, №4 від 31.05.13, №5 від 24.07.13, №6 від 30.08.13 , №7 від 01.11.13, №8 від 20.02.2014 про продовження терміну кредитної лінії та зміну розмірів фінансування

3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;

4. Сума кредитної лінії : 12 000 тис. доларів США (в еквіваленті 124 514 тис. грн..)

5. Процентна ставка: ринкова

6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 07.07. 2011 по 24.07.2014;

7. Умови повернення кредиту: грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку

8. Спосіб забезпечення – гарантія;

9. Інформація про кредитора: найменування – Філія «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300379 ,01001 м.Київ, вул.Володимирська 23а, ЄДРПОУ

10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2014 року дорівнює 207 763 тис. грн..; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 25,08 %.

11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.

12 Дата отримання траншу: 25.03.2014

13. Сума одержаного траншу 104 500 тис. грн..

14. Процентна ставка 21% річних;

15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 83,93 %
Розміщення інформації пов’язане із збільшенням загального розміру відкритої кредитної лінії в зв’язку з ростом курсу долара США,що призвело до збільшення співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року, для розрахунків використано курс НБУ на 25.03.2014.

16. Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua .  

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.О. генерального директора    Білий Роман Миколайович

 

Транш: перший, інший транш, останній

Дата розміщення: 27.03.2014

Дата здійснення дії: 25.03.2014

Термінове повідомлення: Ні

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Вид інформації: Відомості про кредитну лінію, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6823984001

Телефон керівника емітента: +3803842-70691

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Текст повідомлення:

1. Дата прийняття рішення: Протокол №4 засідання Наглядової ради ПАТ «Славутський солодовий завод» від 22.06.2011, з рішення про підписання змін до кредитного договору для забезпечення виробничої діяльності.

2. Дата підписання договору: кредитний договір від 25.03. 2009 року з доповненнями №1 від 25.03.2009, №2 від 28.05.2010, №3 від 25.03.2011, №4 від 24.06.2011, №5 від 07.07.2011, №6 від 16.09.2011, №7 від 20.06.2012, №8 від 20.07.2012, №9 від 31.08.2012, №10 від 31.05.2013,№11 від 24.07.2013, №12 від 30.08.13 , №13 від 20.02.2014 про продовження терміну кредитної лінії та зміну розмірів фінансування

3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;

4. Сума кредитної лінії : 12 000 тис. доларів США(в еквіваленті 124 514 тис. грн..) ,

5. Процентна ставка: ринкова

6. Строк, на який укладено договір кредиту: з 25.03.2009 по 24.07.2014;

7. Умови повернення кредиту: грошовими коштами на розрахунковий рахунок банку

8. Спосіб забезпечення – гарантія;

9. Інформація про кредитора: найменування – Філія «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300379 ,01001 м.Київ, вул.Володимирська 23а , ЄДРПОУ 19357443

10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2014 року дорівнює 207 763 тис. грн..; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року складає 25,08 %.

11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності.

12 Дата отримання траншу: 25.03.2014

13. Сума одержаного траншу 47 400 тис.грн

14. Процентна ставка 15-21 % річних;

15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії: 38,07 %
Розміщення інформації пов’язане із збільшенням загального розміру відкритої кредитної лінії в зв’язку з ростом курсу долара США,що призвело до збільшення співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року, для розрахунків використано курс НБУ на 25.03.2014.

16.Інформація оприлюднена на сайті підприємства www.malthouse.km.ua.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

В.О. генерального директора    Білий Роман Миколайович

 

Дата здійснення дії: 09.01.2014

Термінове повідомлення: Так

Назва повідомлення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Вид інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: 0384270691

Електронна поштова адреса:

Текст повідомлення:

На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 02/01/2014р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 907 418 шт., що становить 72,48 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%). 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

 

Дата здійснення дії: 09.10.2013

Термінове повідомлення: Так

Назва повідомлення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Вид інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Славутський солодовий завод"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: 0384270691

Електронна поштова адреса:

Текст повідомлення:

На підставі інформаційної довідки, отриманої від Національного депозитарію України 03/10/2013р., стало відомо, що збільшиласть кількість акцій у власності акціонера АТ "Міжнародна Компанія Солодовень" (Франція 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 891 418 шт., що становить 72,4 %. Кількість акцій належних іншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкції і розвитку (Великобританія) не змінилась і становить 5 929 420 шт. (24,0000%).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Дубіна Микола Іванович

 
Сторінка 43 з 46