MH2.gif
JA slide show

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
за 2017 рік

Шановні акціонери!

На річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року (протокол № 1), було прийнято рішення направити на виплату дивідендів чистий прибуток та/або нерозподілений прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 90 176 608,00 грн.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» вiд 22.05.2018 р. (протокол №2) було встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів: 07 червня 2018 р.

Строк виплати дивідендів: з 01 липня 2018 року до 26 жовтня 2018 року.

Розмір дивідендів на 1 просту акцію за результатами роботи Товариства у 2017 році становить 3.65 грн.;

Порядок виплати дивідендів:

Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами в українській гривні.
Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам згідно з Переліком, складеним станом на 07 червня 2018 року. У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після 07 червня 2018 року, але раніше дати фактичної виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в Переліку, складеному станом на 07 червня 2018 року.

З метою забезпечення виплати дивідендів, акціонер зобов'язаний надати Товариству наступні документи:

* Належним чином заповнену та підписану Заяву про виплату дивідендів (за формою згідно додатку Натисніть ТУТ для завантаження додатку). Заява повинна бути підписаною акціонером (акціонерами) / керівником юридичної особи-акціонера із відбитком печатки (за наявності) або іншою уповноваженою особою на підставі довіреності.

* Копію паспорту та ідентифікаційного коду - для фізичних осіб.

* Нотаріально завірену копію довіреності - для представників акціонерів - фізичних осіб; довіреність, завірену підписом керівника та печаткою юридичної особи - для представників юридичних осіб.

* Інші документи, за потреби: документи на підтвердження зміни реквізитів, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо. Генеральний директор Товариства має право витребовувати у акціонера такі інші документи за наявності підстав.

У випадку, якщо відбулися зміни, пов’язані з ідентифікацією акціонера (найменування, ПІБ тощо), такий акціонер зобов’язаний надати Товариству копії та оригінали (для огляду) або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують такі зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на дивіденди, необхідно також пред’явлення оригіналу свідоцтва про право на спадщину на дивіденди (для завірення Товариством його копії) або подання його нотаріально засвідченої копії.

Співвласникам акцій дивіденди виплачуються за спільною Заявою усіх співвласників або одного з них за умови належного підтвердження повноважень діяти від усіх інших співвласників.

Документи надаються не пізніше 26 жовтня 2018 року безпосередньо акціонером/ уповноваженим представником або надсилаються Товариству засобами поштового або кур’єрського зв’язку за адресою: ПрАТ «Славутський солодовий завод», 30068, Хмельницька область, Славутський район, с. Крупець, вул. Богдана Хмельницького, 43. Документи, передані факсом або електронною поштою, до уваги братися не будуть.

Сума податків та зборів, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів (ПДФО, військовий збір тощо), сплачується Товариством за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру. Решта перераховується акціонеру.

Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку тощо) проводяться за рахунок Товариства.

Довідки щодо виплати дивідендів можна отримати у контактної особи ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» – Щур Тетяна Володимирівна
( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , тел. (3842)7-27-09)

"22" травня 2018 року.
Генеральний директор Дубіна М.І.

 
Сторінка 30 з 40