MH2.gif
JA slide show

Оголошення

Дата: 23.07.2020

Про виправлення в річній звітності за 2019 рік.

Товариство повідомляє, що в регулярній інформації Товариства за 2019 рік, що була оприлюднена 23.04.2020 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розкрита на власному веб-сайті товариства та подана до Комісії, не була відображена інформація щодо поданих особливих інформацій Товариства у 2019 році. Виправлена річна інформація Емітента за звітній 2019 рік разом із спростуванням розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщена на власному веб-сайті та подана до Комісії.

Дирекція Товариства