MH2.gif
JA slide show

Дата розміщення: 29.11.2019

Назва повідомлення: Інформаційне повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності

Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності: Документ (підпис)