MH2.gif
JA slide show

Дата розміщення: 22.05.2018

Назва повідомлення: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: +3803842-70691 +3803842-71571

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua

Текст повідомлення:

На річних загальних зборах акціонерів 26 квітня 2018 року (протокол від 26.04.2018р.) прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності у 2017 році власникам простих іменних акцій.

На засіданні Наглядової ради від 22.05.2018 року (Протокол №2 від 22.05.2018 року) прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб – 07.06.2018 року. Загальна сума дивідендів, що підлягають виплаті – 90 176 608,00 грн. Строк виплати дивідендів – з 01.07.2018р. по 26.10.2018р. (включно). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,65 гривень.

Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - дивіденди виплачуються в грошовій формі (грошовий переказ) в повному обсязі особам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 07.06.2018 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор    Дубіна Микола Іванович