MH2.gif
JA slide show

Дата розміщення: 11.07.2017

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Вид інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00377733

Місцезнаходження емітента: 30068, Хмельницька обл., Славутський район, вул. Богдана Хмельницького, 43

Регіон емітента: 6810600000

Телефон керівника емітента: +3803842-70691 +3803842-71571

Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.malthouse.km.ua

Текст повідомлення:

На пiдставi iнформацiйної довiдки, отриманої вiд Нацiонального депозитарiю України 11/07/2017р., стало вiдомо, що збiльшилась кiлькiсть акцiй у власностi акцiонера АТ "Мiжнародна Компанiя Солодовень" (Францiя 10400 Ножан Сюр Сен Набережна Генерала Саррай) до 17 925 289 шт., що становить 72.554630%. Кiлькiсть акцiй належних iншому власнику значного пакету – Європейському банку реконструкцiї i розвитку (Великобританiя) не змiнилась i становить 5 929 420 шт. (23,999996%).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор    Дубіна Микола Іванович